ОП „Иновации и  конкурентоспособност“ 2014-2020 - demabg.eu

 

Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна  бизнес среда”, Област на въздействие 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията”

Наименование на Проекта:  “Технологична модернизация на предприятията”

Година на изпълнение:   2009 г.

Постигнати резултати:  Инсталиране на  нова високотехнологична линия, състояща се от Отрезно-лентов автомат, Струг с ЦПУ и револверна глава с фрезови инструменти и Трикоординатна измервателна машина.

bg_BGБългарски