Политика за поверителност - demabg.eu

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

последна актуализация на 20.12.2019 г.

Благодарим ви, че избрахте да бъдете част от нашата общност в ДЕМА ЕООД („компания“, „ние“, „нас“ или „нашата“). Ние се ангажираме да защитаваме Вашата лична информация и правото ви на лична неприкосновеност. Ако имате въпроси или притеснения относно нашата политика или нашите практики по отношение на вашата лична информация, моля, свържете се с нас на адрес: dema@demabg.eu.

Когато посещавате нашия уебсайт https://www.demabg.eu и използвате нашите услуги, вие ни се доверявате с вашата лична информация. Ние приемаме поверителността ви много сериозно. В тази политика за поверителност ние се стремим да ви обясним по най-ясен начин каква информация събираме, как я използваме и какви права имате във връзка с нея. Надяваме се да отделите известно време, за да го прочетете внимателно, тъй като е важно. Ако има някакви условия в тази политика за поверителност, с които не сте съгласни, моля, Прекратете използването на нашите сайтове и нашите услуги.

Тази политика за поверителност се прилага за цялата информация, събирана чрез нашия уебсайт (като https://www.demabg.eu), и/или всички свързани с тях услуги, продажби, маркетинг или събития.

Моля, прочетете внимателно тази политика за поверителност, тъй като тя ще ви помогне да направите информирани решения за споделянето на вашата лична информация с нас.

 1. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?

Лична информация, която ни разкривате

Накратко: събираме лична информация, която ни предоставяте, като име, адрес, информация за контакт, пароли и данни за сигурност и информация за плащане.

Ние събираме лична информация, която ни предоставяте доброволно, когато изразяваме интерес от получаването на информация за нас или нашите продукти и услуги, когато участвате в дейности по услугите или се свързвате с нас по друг начин.

Личната информация, която събираме, зависи от контекста на взаимодействията ви с нас и услугите, изборите, които правите, и продуктите и функциите, които използвате. Личната информация, която събираме, може да включва следното:

Публично достъпна лична информация. Ние събираме собствено име, моминско име, фамилно име, прякор, телефонни номера, имейл адреси и други подобни данни.

Цялата лична информация, която ни предоставяте, трябва да е вярна, пълна и точна и трябва да ни уведомите за всякакви промени в такава лична информация.

Събраната информация се събира автоматично.

Накратко: част от информацията, като например IP адрес и/или браузър и характеристики на устройството, се събира автоматично, когато посещавате нашите услуги.

Ние автоматично събираме определена информация, когато посещавате, използвате или навигирате в услугите. Тази информация не разкрива вашата конкретна самоличност (като вашето име или информация за контакт), но може да включва информация за устройството и използването, като например вашия IP адрес, характеристики на браузъра и устройството, операционна система, езикови предпочитания, препращащи URL адреси, име на устройство, държава, местоположение, информация за това как и кога използвате нашите услуги и друга техническа информация. Тази информация е необходима преди всичко за поддържане на сигурността и функционирането на нашите услуги, както и за целите на вътрешните анализи и отчитане.

Онлайн идентификатори. Ние събираме устройства, приложения, инструменти и протоколи, като IP (интернет протокол) адреси, геолокация на устройството, идентификатори на бисквитки или други такива, като например тези, използвани за анализ и маркетинг, маркери за радиочестотна идентификация (RFID) и други подобни данни.

 1. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Накратко: обработваме вашата информация за цели, основани на легитимни бизнес интереси, изпълнението на нашия договор с вас, спазването на нашите правни задължения и/или вашето съгласие.

Ние използваме лична информация, събирана чрез нашите услуги за различни бизнес цели, описани по-долу. Ние обработваме вашата лична информация за тези цели, като се осланяме на нашите легитимни бизнес интереси, за да влезем в или изпълним договор с вас, с ваше съгласие и/или за спазване на нашите правни задължения. Ние посочваме конкретните причини за обработка, на които разчитаме, до всяка от изброените по-долу цели.

Ние използваме информацията, която събираме или получаваме:

За да ви изпратим административна информация. Може да използваме вашата лична информация, за да ви изпратим продукт, услуга и нова информация за функции и/или информация за промени в нашите условия и правила.

Може да използваме вашата информация, за да изпълним и управляваме вашите поръчки, плащания, връщания и обмени, направени чрез услугите.

Може да използваме вашата информация, за да ви предоставим исканата услуга.

За да отговорим на запитвания от потребителите/да предложим поддръжка на потребителите.  Може да използваме вашата информация, за да отговаряме на вашите запитвания и да решаваме евентуални проблеми, които може да имате с използването на нашите услуги.

 1. ИНФОРМАЦИЯТА ВИ ЩЕ БЪДЕ ЛИ СПОДЕЛЕНА С НЯКОГО?

Накратко: споделяме само информация с вашето съгласие, за да спазим законите, за да ви предоставим услуги, за да защитим вашите права или да изпълним нашите бизнес задължения.

Може да обработваме или споделяме данни въз основа на следното правно основание:

Съгласие: можем да обработим вашите данни, ако сте ни дали изрично съгласие да използваме вашата лична информация за конкретна цел.

Законни интереси: може да обработваме вашите данни, когато това е разумно необходимо за постигане на нашите легитимни бизнес интереси.

Изпълнение на договор: когато сме сключили договор с вас, може да обработваме вашата лична информация, за да изпълним условията на нашия договор.

Правни задължения: ние можем да разкриваме Вашата информация, когато ние сме законово задължени да го направим, за да спазим приложимото право, правителствени искания, съдебно производство, съдебна заповед или съдебен процес, като например в отговор на съдебно постановление или призовка (включително в отговор на публични органи, за да отговарят на изискванията на националната сигурност или правоприлагането).

Жизненоважни интереси: може да разкриваме Вашата информация, когато считаме, че е необходимо да разследваме, предотвратим или да действаме по отношение на потенциални нарушения на нашите политики, предполагаеми измами, ситуации, включващи потенциални заплахи за безопасността на всяко лице и незаконни дейности, или като доказателство в съдебни спорове, в които сме замесени.

По-конкретно, може да се наложи да обработим вашите данни или да споделим вашата лична информация в следните ситуации:

Доставчици, консултанти и други доставчици на услуги от трети страни. Ние може да споделяме вашите данни с трети страни доставчици, доставчици на услуги, изпълнители или агенти, които изпълняват услуги за нас или от наше име и изискват достъп до такава информация, за да вършат тази работа. Примерите включват: обработка на плащания, анализ на данни, изпращане на имейл, хостинг услуги, обслужване на клиенти и маркетингови усилия. Може да позволим на избрани трети страни да използват технологията за проследяване на услугите, което ще им позволи да събират данни за това как взаимодействате с услугите с течение на времето. Тази информация може да се използва, наред с други неща, за анализиране и проследяване на данни, определяне на популярността на определено съдържание и по-добро разбиране на онлайн активността. Освен ако не е описано в тази политика, ние не споделяме, продаваме, наемаме или търгуваме информация с трети лица за техните промоционални цели.

Бизнес трансфери. Може да споделяме или прехвърляме вашата информация във връзка с или по време на преговори за сливане, продажба на фирмени активи, финансиране или придобиване на цялата или част от нашия бизнес на друга компания.

Рекламодатели от трети страни. Може да използваме рекламни компании от трети страни, за да показваме реклами, когато посещавате услугите. Тези компании могат да използват информация за посещенията ви на нашия уебсайт и други уебсайтове, които се съдържат в уеб бисквитки и други проследяващи технологии, за да ви предоставят реклами за стоки и услуги, които ви интересуват.

 1. КОЛКО ДЪЛГО ПАЗИМ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Накратко: Ние поддържаме вашата информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, посочени в настоящата политика за поверителност, освен ако не се изисква друго от закона.

Ние ще запазим вашата лична информация само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в настоящата политика за поверителност, освен ако по-дълъг период на съхранение не се изисква или е разрешен от закона (като данъчни, счетоводни или други правни изисквания). Никоя цел в тази политика няма да изисква от нас да пазим вашата лична информация за повече от 1 година.

Когато нямаме текуща легитимна бизнес необходимост да обработваме вашата лична информация, ние или ще я изтрием или анонимизираме, или, ако това не е възможно (например, защото вашата лична информация е била съхранена в архивни архиви), тогава ще съхраняваме надеждно личните ви данни, като я изолирате от всяка по-нататъшна обработка, докато изтриването стане възможно.

 1. КАК ПОДДЪРЖАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ БЕЗОПАСНА?

Накратко: стремим се да защитим вашата лична информация чрез система от мерки за организационна и техническа сигурност.

Ние сме приложили подходящи технически и организационни мерки за сигурност, предназначени да защитават сигурността на всяка лична информация, която обработваме. Въпреки това, моля, помнете също, че не можем да гарантираме, че самият интернет е 100% сигурен. Въпреки че ще направим всичко възможно, за да защитим вашата лична информация, предаването на лична информация до и от нашите услуги е на ваш собствен риск. Трябва да осъществявате достъп до услугите само в защитена среда.

 1. СЪБИРАМЕ ЛИ ИНФОРМАЦИЯ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ?

Накратко: ние не събираме съзнателно данни от или на пазара за деца под 18-годишна възраст.

Ние не търсим съзнателно данни от или на пазара за деца под 18-годишна възраст. Като използвате услугите, Вие декларирате, че сте навършили 18 години или че сте родител или пазител на такова непълнолетно лице и давате съгласието си за използването на услугите от него. Ако научим, че са събрани лични данни от потребители на възраст под 18 години, ние ще вземем разумни мерки за незабавното изтриване на тези данни от нашите записи. Ако сте запознати с данните, които сме събрали от деца на възраст под 18 години, моля, свържете се с нас на адрес dema@demaeu.bg.

 1. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?

Накратко: в някои региони, като например Европейското икономическо пространство, имате права, които ви позволяват да имате по-голям достъп и да контролирате личните си данни. Можете да прегледате, промените или прекратите профила си по всяко време.

В някои региони (като Европейското икономическо пространство) имате определени права съгласно приложимите закони за защита на данните. Те могат да включват правото (i) да поискат достъп и да получат копие от вашата лична информация, (II) да поискат коригиране или заличаване; (III) да ограничите обработването на вашата лична информация; и IV) ако е приложимо, за преносимост на данните. При определени обстоятелства може също да имате право да възразите срещу обработването на вашите лични данни. За да направите такова искане, моля, използвайте данните за контакт, посочени по-долу. Ще разгледаме и действаме при всяко искане в съответствие с приложимите закони за защита на данните.

Ако разчитаме на вашето съгласие за обработка на вашата лична информация, вие имате право да оттеглите вашето съгласие по всяко време. Моля, имайте предвид обаче, че това няма да засегне законосъобразността на обработването преди оттеглянето му.

Ако пребивавате в Европейското икономическо пространство и считате, че неправомерно обработваме вашата лична информация, вие също имате право да подадете жалба до местния надзорен орган по защита на данните. Можете да намерите данните за контакт тук: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

 1. КОНТРОЛ ЗА ФУНКЦИИ DO-NOT-TRACK

Повечето уеб браузъри и някои мобилни операционни системи и мобилни приложения включват функция или настройка do-not-Track („DNT“), която можете да активирате, за да сигнализирате предпочитанията си за поверителност, да не генерирате данни за дейностите по сърфиране онлайн, които да се проследяват и събират. Няма завършен единен стандарт на технологията за разпознаване и прилагане на DNT сигнали. В тази връзка, ние в момента не отговаряме на DNT сигнали от браузъри или други механизми, които автоматично комуникират вашия избор да не се проследявате онлайн. Ако се приемем стандарт за онлайн проследяване, който трябва да следваме в бъдеще, ще ви информираме за тази практика в ревизирана версия на тази политика за поверителност.

 1. ЖИТЕЛИТЕ НА КАЛИФОРНИЯ ИМАТ ЛИ СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?

Накратко: да, ако сте жител на Калифорния, ви се предоставят специфични права по отношение на достъпа до вашата лична информация.

Калифорнийски граждански кодекс, раздел 1798,83, известен също като закона „Shine The Light“, позволява на нашите потребители, които са жители на Калифорния, да поискат и да получат от нас, веднъж годишно и безплатно, информация за категориите лични данни (ако има такива), които сме разкрили на трети страни за целите на директния маркетинг, и имената и адресите на всички трети страни, с които сме споделили лична информация в непосредствено предходна календарна година. Ако сте жител на Калифорния и искате да направите такова искане, моля, изпратете вашето искане в писмен вид, като използвате информацията за контакт, предоставена по-долу.

Ако сте под 18-годишна възраст, пребивавате в Калифорния и имате предоставени лични данни, имате право да поискате премахване на нежеланите данни, които публикувате публично в услугите. За да поискате премахване на такива данни, моля, свържете се с нас, като използвате информацията за контакт, предоставена по-долу, и включете имейл адреса, свързан с профила ви, и декларация, че пребивавате в Калифорния. Ние ще се уверим, че данните не се показват публично в услугите, но моля, имайте предвид, че данните може да не бъдат напълно или изчерпателно премахнати от нашите системи.

 1. ПРАВИМ ЛИ АКТУАЛИЗАЦИИ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА?

Накратко: да, ние ще актуализираме тази политика, ако е необходимо, за да останем в съответствие със съответните закони.

Ние може да актуализираме тази политика за поверителност от време на време. Актуализираната версия ще бъде обозначена с актуализирана „ревизирана“ дата и актуализираната версия ще бъде ефективна веднага след като тя е достъпна. Ако направим съществени промени в тази политика за поверителност, ние може да ви уведомим или като публикуваме известие за такива промени, или като ви изпратим директно уведомление. Насърчаваме ви да преглеждате често тази политика за поверителност, за да бъдете информирани за това как защитаваме Вашата информация.

 1. КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ВЪВ ВРЪЗКА С ТАЗИ ПОЛИТИКА?

Ако имате въпроси или коментари относно тази политика, можете да ни пишете на dema@demabg.eu или по пощата на:

ДЕМА ЕООД

Цар Иван Асен II 144

Асеновград 4230

България

КАК МОЖЕТЕ ДА ПРЕГЛЕЖДАТЕ, АКТУАЛИЗИРАТЕ ИЛИ ИЗТРИВАТЕ ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ ОТ ВАС?

Въз основа на законите на някои страни имате право да поискате достъп до личната информация, която събираме от вас, да промените тази информация или да я изтриете при някои обстоятелства. За да поискате да прегледате, актуализирате или изтриете личните си данни, моля, изпратете заявка за dema@demabg.eu. Ние ще отговорим на вашето искане в рамките на 30 дни.

bg_BGБългарски