За фирмата - demabg.eu
title icon
Кои сме ние

ДЕМА ЕООД

дема-еоод-завод

ДЕМА ЕООД е дългогодишен производител на широка гама детайли и възли за дървообработващи машини – заварени конструкции, механично обработени детайли и монтажни групи. Крайните изделия са разнообразни по вид и големина – от малки с тегло 0.02 кг до монтирана група – детайли с движещ механизъм с тегло 2500 кг.

Фирмата е създадена през 1993 година и дава началото си в малко производствено помещение със скромна структура от управител и четирима работници. Производството е насочено единствено към малогабаритни заварени конструкции. През 1996 година ДЕМА ЕООД продължава развитието си като разширява своята производствена площ на 800 кв.м. и увеличава персонала си на 10 души. От 1998 година и до днес производствената площ на фирмата е с размери над 6000 кв.м., като закритата площ е 2400 кв.м. Плановото развитие на ДЕМА ЕООД включва построяването в близко бъдеще на сгради с производствени и административни помещения върху площ от 8500 кв.м. в съседство на изградената от фирмата база.

През месец март 2012 г. фирма ДЕМА ЕООД премина успешно ресертифициращ одит за подновяване на функциониращата в предприятието Система за Управление на Качеството (СУК), спрямо новите изисквания на стандарта ISO 9001:2015. Одитът беше извършен от представители на престижната международна компания TUV NORD, която награди ДЕМА ЕООД със Сертификат № 44 100 061209.

През последните години фирмата значително увеличи обема на производството си, добавяйки към своята мрежа от клиенти международно известни компании в сферата на машиностроенето, обслужващи дървообработваща промишленост. Това беше постигнато благодарение на някои основни аспекти в процеса на развитие на фирмата:

Усъвършенстване на Системата за Управление на Бизнеса, като цяло (планиране, снабдяване, производство, контрол на качеството, обратна връзка с Клиент);
Закупуване на високотехнологично оборудване;
Обучение на персонала и поетапно увеличаване на неговата численост.

Иван Стоилков
CEO | Founder
bg_BGБългарски