Оборудване

ДЕМА ЕООД разполага със следното оборудване:

 • Отрезно – лентов автомат DURMA с ЦПУ, модел DCBFA 330;
 • Газозащитна среда, оборудвана с заварочни апарати;
 • Абкантпреса BEYELER с ЦПУ;
 • Струг DMG с ЦПУ и револверна глава, модел CTX alpha 500;
 • Вертикален обработващ център HURCO с 4 /четири/ броя управляеми оси, модел VTX42;
 • Вертикален обработващ център HURCO с 4 /четири/ броя управляеми оси, модел VTX50;
 • Хоризонтален обработващ център DMG с ЦПУ, две работни зони, 4 /четири/ броя управляеми оси, модел DMC 65H duoBLOCK;
 • Вертикален обработващ център с подвижна колона DMG с ЦПУ, две работни зони, 5 /пет/ броя управляеми оси, модел DMF -260 /7  linear;
 • Универсална фреза ;
 • Универсални стругове;
 • Радиална пробивна машина;
 • Колонни бормашини;
 • Цялостна система за прахово боядисване (камера, сушилня, миячно);
 • Трикоординатна измервателна машина WENZEL, модел LH 87;
 • Специализирана система за управление на бизнеса /ERP/ WWSBAU ;
 • Оборудвани монтажни работни места;
 • Херметизирана лаборатория за качествен контрол, оборудвана с високотехнологични измервателни средства;