За фирмата

Фирма ДЕМА произвежда широка гама детайли и възли за дървообработващи машини – заварени конструкции, механично обработени детайли и монтажни групи. Крайните изделия са разнообразни по вид и големина – от малки с тегло 0.02 кг до монтирана група – детайли с движещ механизъм с тегло 2500 кг.

Фирмата е създадена през 1993 година като ЕООД. Първоначално, освен управителя, работят още 4 човека и произвеждат само малогабаритни заварени конструкции и дейността се осъществява в малко производствено помещение. През 1996 година производствената площ се увеличава на 800кв.м., а персонала – 10 души. През 1998 година и до днес производствената площ на фирмата е вече с размер над 6000 кв.м. , като закритата площ е 2400кв.м. В близко бъдеще на площ от 8500 кв.м. в съседство на съществуващата база се планира построяването на сгради с производствени и административни помещения.

Сградата и теренът около нея са наети. През месец март 2012г. фирмата премина успешно ресертифициращ одит за подновяване на функциониращата в предприятието Система за Управление на Качеството (СУК), спрямо новите изисквания на стандарта ISO 9001:2008. Одитът беше извършен от представители на престижната международна компания TUV NORD, която награди ДЕМА ЕООД със Сертификат № 44 100 061209.

През последните години фирмата значително увеличи обема на производството си, добавяйки към своята мрежа от клиенти международно известни компании в сферата на машиностроенето, обслужващи дървообработваща промшленост. Това беше постигнато благодарение на някои основни аспекти в процеса на развитие на фирмата:
• Усъвършенстване на Системата за Управление на Бизнеса, като цяло (планиране, снабдяване, производство, контрол на качеството, обратна връзка с Клиент);
• Закупуване на високотехнологично оборудване;
• Обучение на персонала и поетапно увеличаване на неговата численост.